การเมือง คือ ของจริง ไม่อาจล้างให้สะอาด ด้วยเซตซีโร่..!

การเมือง คือ ของจริง ไม่อาจล้างให้สะอาด ด้วยเซตซีโร่..!

  หลังมติมหาชนผ่านความเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ และ คำถามพ่วงไปแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ทำให้กระบวนการเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมาธิการร่างต้องเร่งออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายลูก เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง ตามโรดเมป ที่ได้วางไว้ หนึ่งในนั้นคือ จะต้องเร่งออกกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง

และทันที เมื่อมีการพูดถึงประเด็นนี้ มีการจุดกระแสเรื่อง เซตซีโร่พรรคการเมือง ขึ้นมา ให้เป็นที่ถกเถียงของสังคม โดยเหตุผลของข้อเสนอให้มีการเซตซีโร่ หรือ ล้างไพ่พรรคการเมืองใหม่ ให้มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ รับสมัคสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ ฯ เพื่อไม่ให้พรรคการเมืองเก่าที่มีมาก่อนหน้ามีความได้เปรียบ พรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นมาใหม่หลังกฎหมายจัดตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้น

บางมุมมองอาจเลยไปถึงการล้างพรรคการเมือง จะช่วยให้ปัญหาความขัดแย้งของพรรคการเมืองหายไป เพราะเปิดโอกาสให้มีการรับสมัคสมาชิกใหม่ จัดตั้งกรรมการพรรคใหม่ เลือกหัวหน้าพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ อาจทำให้มีนักการเมืองสามารถเข้าร่วมกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ ตรงกันโดยไม่กังวลภาพลักษณ์เดิมๆไปได้

ต้องขอบอกเลยว่า แนวคิด เซตซีโร่ เป็นแนวคิดที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร และไม่อาจตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของนักการเมือง พรรคการเมือง ตามที่วาดภาพได้ การมโนว่า การล้างพรรคการเมือง ให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ จะทำให้ได้นักการเมืองใหม่ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางความต้องการที่จะปฏิรูปการเมืองใหม่นั้น เป็นความเฟ้อฝัน ไม่เข้าใจโลกความเป็นจริง มองโลกเหมือนกับ เกมคอมพิวเตอร์ คิดง่ายๆว่า สามารถล้างความทรงจำของผู้คน ล้างความคิดของคนได้ เหมือนล้างฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ เป็นการมองที่เป็นกลไกลที่ตื่นเขินอย่างมาก

ข้อเท็จจริง ของการก่อเกิดพรรคการเมืองไทย แม้ไม่ตรงตามทฤษฏีทางการเมืองทุกพรรคการเมืองก็ตาม แต่สิ่งที่ถูกต้องของการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองไทยก็คือ…การรวมตัวกันของกลุ่มผลประโยชน์… อุดมการณ์พรรคการเมืองของพรรคการเมืองจึงแตกต่างกันไป แต่ที่สำคัญก็คือ คนทีมาร่วมตัว มาสนับสนุนพรรคการเมืองเหล่านั้น ย่อมมีแนวคิดที่ตรงกัน และ คนเหล่านี้คือคนจริงๆที่มีความคิดประสบการณ์ที่หล่อหลอมตัวเขาเหล่านั้นมานาน ไม่อาจจะถูกล้างได้เพียงเพราะ การออกกฎหมายล้างพรรคการเมือง ให้จดทะเบียนใหม่.. เป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ

จริงอยู่แม้ปัจจุบันกระแสความไม่ไว้วางใจนักการเมืองจะมีสูงก็ตาม แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า เมื่อออกกฎหมายล้างพรรคการเมืองแล้ว จะได้นักการเมืองหน้าใหม่ เสนอหน้าออกมารับใช้ประชาชน ปัจจัยของการเป็นนักการเมืองไทย มีความสลับซับซ้อน มีทั้งการใช้อำนาจบารมี ใช้เงินเป็นปัจจัย ใช้อิทธิพล และ มีทั้งที่มาได้เพราะอุดมการณ์การเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนก็มี

ส่วนแนวคิดที่ว่า หากล้างไพ่แล้วจะทำให้เกิดการรวมตัวใหม่ ทำให้ความขัดแย้งลดลง ประเด็นนี้บอกเลยว่า ยาก ด้วยปัจจัยของนักการเมืองเหล่านี้ ธาตุแท้ของนักแสวงประโยชน์ และ ชนักที่ปักหลังจากการก่อคดีความไว้ในหนหลัง ไม่มีทางที่นักการเมืองพวกนี้จะหลอมหลวมกัน เพื่อจะเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

พวกเขาก็ยังคงเกาะกลุ่ม เพื่อจะผนึกกำลังกัน อาศัยแรงหนุนจากเงินทองผลประโยชน์ของนายใหญ่ที่จะมาเป็นนายทุนให้เพื่อไปชิงชัย เพื่อจะได้กุมอำนาจรัฐ เพื่อจะได้อำนาจรัฐมาพลิกคดีความต่างๆ ล้างความผิดของตัวเองและนายใหญ่ให้พ้นมลทินอยู่ดี ประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งใหญ่ก่อนที่ คณะ คสช.ก็เป็นมาในลักษณะดังกล่าว การออกกฎหมายตอนตี 4 ใช้เล่ห์เหลี่ยมในรัฐสภา พยายามล้างมลทินให้นายใหญ่ไม่ใช่หรือ ที่เป็นชนวนของความขัดแย้งที่ผ่านมา

วันนี้ ยังมีคดีความต่างๆ ที่งอกเงยตามติดเหล่านักการเมืองพวกนี้อีกมากมาย ทั้ง คอรัปชั่น และ คดีอาญาอีกมากมาย

ดังนั้น ไม่ว่าจะล้างพรรคการเมือง ให้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอีกกี่ครั้งก็ตาม พวกเขาก็ยังคงเกาะกลุ่มเพื่อหวังในผลประโยชน์ของพวกเขาอยู่ดี …เพราะนี้คือธาตุแท้ของมนุษย์ ที่มีความคิดความอ่าน ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่จะล้างความคิด ตั้งโปรแกรมใหม่ได้..ตามที่ต้องการ …….เซตซีโร่ ไม่ใช่คำตอบ..

ที่มา:sanook